โลโก้โรงเรียนบ้านวังประจัน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านวังประจัน

รหัสโรงเรียน : 560135

เขตการศึกษา : สพป.สตูล

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 150 – วังประจัน ควนโดน สตูล 91160

โทรศัพท์ : 0818977053

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านวังประจัน