-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองหอยโข่ง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองหอยโข่ง

รหัสโรงเรียน : 560064

เขตการศึกษา : สพป.สตูล

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 3 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 9 โกตา-ทุ่งนางแก้ว น้ำผุด ละงู สตูล 91110

โทรศัพท์ : 0’0873945902

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองหอยโข่ง

-- advertisement --