-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านแป-ระเหนือ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านแป-ระเหนือ

รหัสโรงเรียน : 560144

เขตการศึกษา : สพป.สตูล

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – แป-ระ ท่าแพ สตูล 91150

โทรศัพท์ : 0910466294

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านแป-ระเหนือ

-- advertisement --