-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านใหม่

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านใหม่

รหัสโรงเรียน : 560006

เขตการศึกษา : สพป.สตูล

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – ควนโพธิ์-ซอย 4 ควนโพธิ์ เมืองสตูล สตูล 91140

โทรศัพท์ : 074-724788

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านใหม่

-- advertisement --