-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านไสใหญ่

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านไสใหญ่

รหัสโรงเรียน : 560043

เขตการศึกษา : สพป.สตูล

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 0 ละงู – ทุ่งหว้า กำแพง ละงู สตูล 91110

โทรศัพท์ : 0811892819

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านไสใหญ่

-- advertisement --