-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนผังปาล์ม 2

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนผังปาล์ม 2

รหัสโรงเรียน : 560156

เขตการศึกษา : สพป.สตูล

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 242/3 – ปาล์มพัฒนา มะนัง สตูล 91130

โทรศัพท์ : 0-0803656580

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนผังปาล์ม 2

-- advertisement --