-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวรรธนะสาร

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวรรธนะสาร

รหัสโรงเรียน : 560111

เขตการศึกษา : สพป.สตูล

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 45/1 สะพานวา-นางแก้ว ป่าแก่บ่อหิน ทุ่งหว้า สตูล 91120

โทรศัพท์ : 074740011

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวรรธนะสาร

-- advertisement --