-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดชมพูนิมิต

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดชมพูนิมิต

รหัสโรงเรียน : 560107

เขตการศึกษา : สพป.สตูล

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 173/2 – ทุ่งหว้า ทุ่งหว้า สตูล 91120

โทรศัพท์ : 074789115

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดชมพูนิมิต

-- advertisement --