-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนชุมชนวัดสาขลา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนชุมชนวัดสาขลา

รหัสโรงเรียน : 570119

เขตการศึกษา : สพป.สมุทรปราการ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 19 – นาเกลือ พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 10290

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนชุมชนวัดสาขลา

-- advertisement --