-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

รหัสโรงเรียน : 570122

เขตการศึกษา : สพป.สมุทรปราการ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 1 – บ้านคลองสวน พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 10290

โทรศัพท์ : 028484591

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)

-- advertisement --