-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดศรีคงคาราม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดศรีคงคาราม

รหัสโรงเรียน : 570120

เขตการศึกษา : สพป.สมุทรปราการ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 2 – นาเกลือ พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 10290

โทรศัพท์ : 024907249

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดศรีคงคาราม

-- advertisement --