-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนคลองปลัดเปรียง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนคลองปลัดเปรียง

รหัสโรงเรียน : 570064

เขตการศึกษา : สพป.สมุทรปราการ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 41/1 บางนา-ตราด บางแก้ว บางพลี สมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์ : 02-3120188

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนคลองปลัดเปรียง

-- advertisement --