-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนตลาดคลองสวน(อัศวาณิชย์บำรุง)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนตลาดคลองสวน(อัศวาณิชย์บำรุง)

รหัสโรงเรียน : 570087

เขตการศึกษา : สพป.สมุทรปราการ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – อ่อนนุช-เทพราช คลองสวน บางบ่อ สมุทรปราการ 10560

โทรศัพท์ : 02-7041457

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนตลาดคลองสวน(อัศวาณิชย์บำรุง)

-- advertisement --