-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว(เทวะพัฒนาคาร)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว(เทวะพัฒนาคาร)

รหัสโรงเรียน : 570068

เขตการศึกษา : สพป.สมุทรปราการ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 300 กิ่งแก้ว ราชาเทวะ บางพลี สมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์ : 021782334

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดกิ่งแก้ว(เทวะพัฒนาคาร)

-- advertisement --