-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดปานประสิทธาราม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดปานประสิทธาราม

รหัสโรงเรียน : 570101

เขตการศึกษา : สพป.สมุทรปราการ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 1หมู่ที่1 ตำบลคลองด่าน บาพลีน้อย-สีล้ง คลองด่าน บางบ่อ สมุทรปราการ 10550

โทรศัพท์ : 021838828

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดปานประสิทธาราม

-- advertisement --