-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม

รหัสโรงเรียน : 570080

เขตการศึกษา : สพป.สมุทรปราการ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 95 – บางปลา บางพลี สมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์ : 027076590

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม

-- advertisement --