-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ )

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ )

รหัสโรงเรียน : 570061

เขตการศึกษา : สพป.สมุทรปราการ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 21 – บางแก้ว บางพลี สมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์ : 02-3852462

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ )

-- advertisement --