โลโก้โรงเรียนคลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนคลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ)

รหัสโรงเรียน : 580049

เขตการศึกษา : สพป.สมุทรสงคราม

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 6 – บางยี่รงค์ บางคนที สมุทรสงคราม 75120

โทรศัพท์ : 034757290

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนคลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ)