-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านลาดใหญ่สามัคคี

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านลาดใหญ่สามัคคี

รหัสโรงเรียน : 580028

เขตการศึกษา : สพป.สมุทรสงคราม

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – – ลาดใหญ่ เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 75000

โทรศัพท์ : 034-764440

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านลาดใหญ่สามัคคี

-- advertisement --