-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดช่องลม(ธรรมโชติ)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดช่องลม(ธรรมโชติ)

รหัสโรงเรียน : 580033

เขตการศึกษา : สพป.สมุทรสงคราม

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 29 – บ้านปรก เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 75000

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดช่องลม(ธรรมโชติ)

-- advertisement --