-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล)

รหัสโรงเรียน : 580083

เขตการศึกษา : สพป.สมุทรสงคราม

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – – บางแค อัมพวา สมุทรสงคราม 75110

โทรศัพท์ : 034777609

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล)

-- advertisement --