-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์)

รหัสโรงเรียน : 580073

เขตการศึกษา : สพป.สมุทรสงคราม

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – เหมืองใหม่ อัมพวา สมุทรสงคราม 75110

โทรศัพท์ : 034757127

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์)

-- advertisement --