-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดราษฎร์บํารุง(ไสวราษฎร์อุปถัมภ์)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดราษฎร์บํารุง(ไสวราษฎร์อุปถัมภ์)

รหัสโรงเรียน : 590063

เขตการศึกษา : สพป.สมุทรสาคร

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 79/1 เศรษฐกิจ1 คลองมะเดื่อ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74110

โทรศัพท์ : 034474039

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดราษฎร์บํารุง(ไสวราษฎร์อุปถัมภ์)

-- advertisement --