-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดวิสุทธาราม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดวิสุทธาราม

รหัสโรงเรียน : 590056

เขตการศึกษา : สพป.สมุทรสาคร

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – บางกระเจ้า เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดวิสุทธาราม

-- advertisement --