-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม

รหัสโรงเรียน : 590026

เขตการศึกษา : สพป.สมุทรสาคร

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 76 – บางหญ้าแพรก เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000

โทรศัพท์ : 034435494

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดศรีสุทธาราม

-- advertisement --