-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนหลวงแพทย์โกศลอุปถัมภ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนหลวงแพทย์โกศลอุปถัมภ์

รหัสโรงเรียน : 590012

เขตการศึกษา : สพป.สมุทรสาคร

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – คลองบางหญ้า ท่าจีน เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000

โทรศัพท์ : 034424868

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนหลวงแพทย์โกศลอุปถัมภ์

-- advertisement --