-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านครัว(ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านครัว(ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์)

รหัสโรงเรียน : 600140

เขตการศึกษา : สพป.สระบุรี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – – บ้านครัว บ้านหมอ สระบุรี 18270

โทรศัพท์ : 036281454

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านครัว(ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์)

-- advertisement --