-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านซับชะอม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านซับชะอม

รหัสโรงเรียน : 600176

เขตการศึกษา : สพป.สระบุรี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – เขาวง พระพุทธบาท สระบุรี 18120

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านซับชะอม

-- advertisement --