-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดตะเฆ่(ม่วงงามนุเคราะห์)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดตะเฆ่(ม่วงงามนุเคราะห์)

รหัสโรงเรียน : 600155

เขตการศึกษา : สพป.สระบุรี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 1/1 – ม่วงงาม เสาไห้ สระบุรี 18160

โทรศัพท์ : 036271818

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดตะเฆ่(ม่วงงามนุเคราะห์)

-- advertisement --