-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดนาร่อง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดนาร่อง

รหัสโรงเรียน : 600019

เขตการศึกษา : สพป.สระบุรี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – หนองโน เมืองสระบุรี สระบุรี 18000

โทรศัพท์ : 036-271366

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดนาร่อง

-- advertisement --