-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ (มิตรภาพที่ 132)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ (มิตรภาพที่ 132)

รหัสโรงเรียน : 600170

เขตการศึกษา : สพป.สระบุรี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ห้วยป่าหวาย พระพุทธบาท สระบุรี 18120

โทรศัพท์ : 036239010

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ (มิตรภาพที่ 132)

-- advertisement --