-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง

รหัสโรงเรียน : 600129

เขตการศึกษา : สพป.สระบุรี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ตลาดน้อย บ้านหมอ สระบุรี 18130

โทรศัพท์ : 036723117

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดโพธิ์ทอง

-- advertisement --