-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนโคกมะขามจั่นเสือสามัคคี

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนโคกมะขามจั่นเสือสามัคคี

รหัสโรงเรียน : 600125

เขตการศึกษา : สพป.สระบุรี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – – ตลาดน้อย บ้านหมอ สระบุรี 18130

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนโคกมะขามจั่นเสือสามัคคี

-- advertisement --