-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 2

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 2

รหัสโรงเรียน : 600033

เขตการศึกษา : สพป.สระบุรี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 6 เทศบาล3 ทับกวาง แก่งคอย สระบุรี 18260

โทรศัพท์ : 0806665354

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 2

-- advertisement --