-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ

รหัสโรงเรียน : 600228

เขตการศึกษา : สพป.สระบุรี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ – ลำพญากลาง มวกเหล็ก สระบุรี 18180

โทรศัพท์ : 036721475

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ

-- advertisement --