-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านซับสนุ่น

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านซับสนุ่น

รหัสโรงเรียน : 600236

เขตการศึกษา : สพป.สระบุรี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : บ้านซับสนุ่น – ซับสนุ่น มวกเหล็ก สระบุรี 18220

โทรศัพท์ : 036902149

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านซับสนุ่น

-- advertisement --