-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านป่าลานหินดาด

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านป่าลานหินดาด

รหัสโรงเรียน : 600269

เขตการศึกษา : สพป.สระบุรี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : หมู่บ้านป่าลานหินดาด วังม่วง – ป่าลานหินดาด วังม่วง วังม่วง สระบุรี 18220

โทรศัพท์ : 036340120

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านป่าลานหินดาด

-- advertisement --