-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านป่าวังกวาง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านป่าวังกวาง

รหัสโรงเรียน : 600045

เขตการศึกษา : สพป.สระบุรี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 118 – บ้านป่า แก่งคอย สระบุรี 18110

โทรศัพท์ : 036-306020

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านป่าวังกวาง

-- advertisement --