-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี

รหัสโรงเรียน : 600277

เขตการศึกษา : สพป.สระบุรี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – – แสลงพัน วังม่วง สระบุรี 18220

โทรศัพท์ : 036730487

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี

-- advertisement --