-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านลำสมพุง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านลำสมพุง

รหัสโรงเรียน : 600233

เขตการศึกษา : สพป.สระบุรี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 0 ปากช่อง-เขาน้อย ลำสมพุง มวกเหล็ก สระบุรี 30130

โทรศัพท์ : 036721640

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านลำสมพุง

-- advertisement --