-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองกรดสามัคคี

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองกรดสามัคคี

รหัสโรงเรียน : 600279

เขตการศึกษา : สพป.สระบุรี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : โรงเรียนบ้านหนองกรดสามัคคี – แสลงพัน วังม่วง สระบุรี 18120

โทรศัพท์ : 036340128

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองกรดสามัคคี

-- advertisement --