-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหินซ้อน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหินซ้อน

รหัสโรงเรียน : 600048

เขตการศึกษา : สพป.สระบุรี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 100 – หินซ้อน แก่งคอย สระบุรี 18110

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหินซ้อน

-- advertisement --