-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ

รหัสโรงเรียน : 600237

เขตการศึกษา : สพป.สระบุรี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 96/1 – ซับสนุ่น มวกเหล็ก สระบุรี 18220

โทรศัพท์ : 036340106

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโป่งเกตุ

-- advertisement --