-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านโป่งไทร

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโป่งไทร

รหัสโรงเรียน : 600231

เขตการศึกษา : สพป.สระบุรี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 75 – ลำสมพุง มวกเหล็ก สระบุรี 18180

โทรศัพท์ : 036340134

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโป่งไทร

-- advertisement --