-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดท่าคล้อ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดท่าคล้อ

รหัสโรงเรียน : 600041

เขตการศึกษา : สพป.สระบุรี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : หมู่ที่ 10 ตำบลท่าคล้อ – ท่าคล้อ แก่งคอย สระบุรี 18110

โทรศัพท์ : 0885825733

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดท่าคล้อ

-- advertisement --