-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดน้อยสามัคคีธรรม(ซับกระทิงเหนือ)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดน้อยสามัคคีธรรม(ซับกระทิงเหนือ)

รหัสโรงเรียน : 600272

เขตการศึกษา : สพป.สระบุรี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – วังม่วง วังม่วง สระบุรี 18220

โทรศัพท์ : 0890031864

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดน้อยสามัคคีธรรม(ซับกระทิงเหนือ)

-- advertisement --