-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดบ้านดง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดบ้านดง

รหัสโรงเรียน : 600063

เขตการศึกษา : สพป.สระบุรี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 76/1 – ชำผักแพว แก่งคอย สระบุรี 18110

โทรศัพท์ : 036-714089

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดบ้านดง

-- advertisement --