-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดปากน้ำ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดปากน้ำ

รหัสโรงเรียน : 600280

เขตการศึกษา : สพป.สระบุรี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : หมู่ 3 ตำบลคำพราน – คำพราน วังม่วง สระบุรี 18220

โทรศัพท์ : 0๐-๓๖๓๔-๐๑๑๘

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดปากน้ำ

-- advertisement --