-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดสวนมะเดื่อสามัคคี

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดสวนมะเดื่อสามัคคี

รหัสโรงเรียน : 600274

เขตการศึกษา : สพป.สระบุรี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 447 – วังม่วง วังม่วง สระบุรี 18220

โทรศัพท์ : 036-704044

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดสวนมะเดื่อสามัคคี

-- advertisement --