-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์)

รหัสโรงเรียน : 600072

เขตการศึกษา : สพป.สระบุรี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 35 – โคกตูม หนองแค สระบุรี 18250

โทรศัพท์ : 036733853

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์)

-- advertisement --